"Minister wcześniej stwierdził, że po wyborach prezydenckich jest dobry moment na zmianę na czele polskiej dyplomacji oraz wyraził przekonanie, że jego następca będzie kontynuował dotychczasową linię i sprzyjał dalszemu umocnieniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej" - dodało MSZ. To druga dymisja w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnich dniach po tym, jak we wtorek zrezygnował szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Reklama

Premier przyjął dymisję ministra Jacka Czaputowicza i dziękuje za jego prace; jego następca zostanie przedstawiony w najbliższym czasie wraz z nowym Ministrem Zdrowia - poinformował z kolei na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Czaputowicz kierował resortem dyplomacji od stycznia 2018 r., kiedy to zastąpił na tym stanowisku Witolda Waszczykowskiego. W ostatnich tygodniach szef MSZ kierował polską dyplomacją m.in. w związku z kryzysem na Białorusi. Po apelu Czaputowicza została zwołana rada ds. zagranicznych państw UE, która dała zielone światło w sprawie sankcji wobec osób, które dopuściły się fałszerstw wyborczych na Białorusi. Szef MSZ wielokrotnie apelował o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Białorusi i respektowanie praw człowieka przez białoruskie władze, w tym o wstrzymanie pacyfikacji pokojowo protestujących obywateli. Tuż przed wyborami doszło również do wystosowania wspólnego oświadczenia w sprawie sytuacji na Białorusi szefów MSZ Trójkąta Weimarskiego - Polski, Niemiec i Francji.

W swojej działalności dyplomatycznej jako szef resortu Czaputowicz w minionych miesiącach koncentrował się na polityce regionalnej, współpracy państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza. Wraz z szefami MSZ Litwy, Łotwy i Estonii wspierał rozpoczęcie rozmów akcesyjnych przez UE z krajami Bałkanów Zachodnich - Albanią i Macedonią Północną, do czego ostatecznie doszło w tym roku. Jako szef MSZ prowadził działania dotyczące procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a także w ramach agendy ONZ na rzecz przestrzegania wolności religijnej i jej prawnego zabezpieczania.

Jacek Czaputowicz wcześniej pracował w MSZ jako podsekretarz stanu, wiceszef resortu ds. prawnych i traktatowych od września 2017 r. W latach 2008-2012 był Dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Czaputowicz był związany z resortem dyplomacji od 1990 r. W MSZ pełnił m.in. funkcje wiceszefa i szefa departamentu konsularnego i wychodźstwa, dyrektora departamentu strategii i planowania polityki zagranicznej oraz dyrektora Akademii Dyplomatycznej. Podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych został mianowany we wrześniu 2017 r.

W latach 1998-2006 Czaputowicz był zastępcą szefa Służby Cywilnej. W 2014 r. wszedł w skład 35-osobowej Rady Programowej PiS kierowanej przez obecnego wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

Czaputowicz jest profesorem nauk społecznych, specjalistą ds. międzynarodowego bezpieczeństwa oraz teorii stosunków międzynarodowych. Był wykładowcą Instytutu Europeistyki UW, w przeszłości był też związany m.in. z SGH i Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Jest autorem ponad 100 artykułów i monografii naukowych dotyczących m.in. integracji europejskiej, roli państwa w UE czy bezpieczeństwa międzynarodowego.

W latach 70. i 80. Czaputowicz był zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej. Działał m.in. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był jednym z założycieli ruchu Wolność i Pokój, działał w Komitecie Obywatelskim przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność". Prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych, był kilkukrotnie zatrzymywany za działalność opozycyjną. W maju 1980 r. był jednym z założycieli Akademickiego Biura Interwencyjnego.

Podczas stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. został internowany, przebywał w Białołęce i Strzebielinku, zwolniony w listopadzie 1982 r. Współpracował również z Komitetem Obrony Robotników. Ponownie trafił do więzienia w lutym 1986 r., skąd został zwolniony we wrześniu tego roku.