Prezydent zaznaczył, że rozmawiamy o współpracy rynków kapitałowych, ale można powiedzieć szerzej - jednego wielkiego rynku kapitałowego tej części Europy - Trójmorza. Jak zaznaczył, to jedna trzecia terytorium UE i jedna czwarta społeczeństwa UE. "I to tylko 10 proc. kapitału, więc to cały czas za mało, ale zarazem wielka perspektywa" - ocenił.

Reklama

Przypomniał, że współpraca w ramach Trójmorza rozwinęła się i ma wiele formatów, zaangażował się w nią biznes. Zwrócił przy tym uwagę na niebagatelną rolę rynku kapitałowego i fakt, że uczestnicy spotkania współtworzą ten rynek i mają wpływ na podmioty, które w poszczególnych krajach działają - często firmy z branż najnowocześniejszych technologii. Według prezydenta skłonienie ich do współpracy może dać efekt synergii.

Jednocześnie podkreślił, że przed Polską stoi szansa, największa od XVII w. i naszym zadaniem jest jej wykorzystanie.

Reklama

Dla nas Polaków, kiedy patrzymy w głąb naszej historii, to jest największa szansa w dziejach od XVII wieku – oceniał prezydent Polski. – Może trudno jest w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Ostatni raz Polska taką siłę jak dzisiaj, miała w XVII wieku i jest naszym wielkim zadaniem, żeby tę szansę wykorzystać – podkreślał Duda.

Mam nadzieję, że będziemy ze sobą współpracowali, budując pomyślność naszych krajów, naszych narodów, naszej części Europy, a w efekcie i całej Unii Europejskiej - powiedział.

Bo nie mam żadnej wątpliwości, że rozwój Trójmorza, który tak mocno wpisuje się w ideę równego rozwoju państw w ramach Unii Europejskiej, współpraca Trójmorza, która ten rozwój naszej części Europy ma przyspieszyć, służy całej Unii Europejskiej, służy całej Wspólnocie - powiedział.