Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza powstał w maju 2019 roku, kiedy to polski Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z rumuńskim EximBankiem podpisały w Luksemburgu jego akt założycielski. Zadaniem Funduszu jest finansowanie inwestycji objętych Inicjatywą Trójmorza, tj. porozumieniem 12 państw leżących pomiędzy morzami: Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Celem projektu jest rozwój tego regionu, w szczególności w zakresie energetyki, transportu i infrastruktury cyfrowej.

Reklama

Rok po powstaniu Funduszu prezes BGK mówi o docelowych środkach na poziomie trzech do pięciu miliardów euro umożliwiających wsparcie projektów o wartości 10-15 miliardów euro: Pierwsi inwestorzy to Polska i Rumunia, ale dzisiaj jesteśmy już po decyzji rządów Łotwy, Estoni i Węgier o przystąpieniu do funduszu.

Rośnie też portfolio projektów, które Fundusz analizuje pod kątem zasadności zaangażowania w nie środków finansowych przy czym, jak podkreślał nasz gość, Fundusz nie jest instytucją jedynie dostarczającą kapitał: Ten fundusz działa na zasadach komercyjnych, czyli ma przynosić zysk dla swoich inwestorów.

Więcej o finansowaniu Funduszu Trójmorza, projektach, które mogą liczyć na finansowanie oraz zaangażowaniu BGK w wywiadzie wideo z Beatą Daszyńską-Muzyczką.

Reklama