Grubski był senatorem VII, VIII i IX kadencji (w latach 2007-19). W ostatnich wyborach nie kandydował.

Reklama

Jak czytamy na stronie internetowej Senatu Maciej Grubski w Senacie VII i VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury, członkiem komisji: Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Maciej Grubski urodził się 20 sierpnia 1968 r. w Łodzi. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunku: administracja publiczna.

W latach 1991–96 i od 2001 r. był zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. W okresie 1996–98 kierował schroniskiem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. W latach 1998–2001 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Pracował w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

W latach 1994–98 i 2006–07 sprawował mandat radnego Rady Miasta Łodzi, w okresie 2006–07 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Do 2018 r. należał do Platformy Obywatelskiej RP.