Dotychczas w związku ze stanem epidemii zawieszono ponad 80 akcji wyborczych – wyborów uzupełniających i przedterminowych. Do końca kwietnia ta liczba wzrośnie do 110. – Do końca kwietnia żadnych wyborów nie będzie – potwierdza nam osoba z rządu.

Reklama
Przykładem są przedterminowe wybory burmistrza Bogatyni. Pierwotnie zaplanowano je na 15 listopada 2020 r. Z uwagi na pandemię najpierw przesunięto ten termin na 20 grudnia, a potem kolejno na 24 stycznia, 11 kwietnia i 9 maja. Opóźnienie jest już półroczne, a nie jest powiedziane, że i majowego terminu nie trzeba będzie przesunąć