Z opublikowanego we wtorek sondażu wynika, że do parlamentu weszłoby sześć ugrupowań. Poza wyżej wymienioną trójką do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (9,1 proc. wskazań, spadek o 0,1 pkt proc.), Konfederacja (7,3 proc., wzrost o 2,3 pkt proc.) oraz PSL-Koalicja Polska (5,0 proc., spadek o 0,9 pkt proc.).

Reklama

Autorzy badania zaznaczyli, że odpowiedzi "Nie wiem/Trudno powiedzieć" udzieliło 13,1 proc. respondentów.

Wybory parlamentarne - sondaż

Z badania wynika ponadto, że nieco ponad 54 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 36 proc. badanych, z kolei 14,1 proc. powiedziało "raczej tak".

28,0 proc. respondentów zadeklarowało, że zdecydowanie nie zagłosowałby w wyborach, a odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 21,3 proc. ankietowanych, natomiast 0,6 proc. badanych nie wie lub nie ma zdania, czy by się na to zdecydowało.

Sondaż IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 17-28 lutego br. na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).