Według sondażu CBOS, największą nieufność badani wyrazili wobec prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego (58 proc.) oraz ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry (52 proc.), a także wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasin (48 proc.). W marcu największym zaufaniem ankietowanych cieszy się założyciel ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. Ufa mu 48 proc. ankietowanych (od lutego spadek o 3 punkty procentowe). W mniejszości pozostają osoby mające negatywny stosunek do tego polityka (23 proc. deklaracji nieufności).

Reklama

Drugie miejsce zajmuje prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do głowy państwa deklaruje obecnie 45 proc. ankietowanych, zbliżony odsetek respondentów wyraża nieufność (42 proc.). Tak jak w ostatnich miesiącach na trzeciej pozycji rankingu zaufania lokuje się premier Mateusz Morawiecki. Ufa mu 42 proc. ankietowanych, z kolei niefuność wobec szefa rządu deklaruje 46 proc. ankietowanych. Czwarte miejsce zajmuje polityk Koalicji Obywatelskiej, były kandydat tego ugrupowania w wyborach prezydenckich – Rafał Trzaskowski. Również w stosunku do prezydenta stolicy opinie respondentów są podzielone – zaufanie deklaruje 39 proc. ankietowanych, a 40 proc. mu nie ufa.

Pierwszą piątkę polityków najczęściej spotykających się z zaufaniem respondentów zamyka lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 37 proc. respondentów, nieufność zaś wyraża co czwarty badany (25 proc.).

Kto na kolejnych miejscach rankingu?

Reklama

Na kolejnych miejscach marcowego rankingu zaufania znalazł się minister zdrowia Adam Niedzielski - ufa mu 32 proc. badanych, 22 proc. deklaruje wobec niego nieufność, przy czym nieznajomość szefa MZ deklaruje 29 proc. badanych. Wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński otrzymał 31 proc. deklaracji zaufania oraz 58 proc. deklaracji nieufności. Liderowi Kukiz'15 Pawłowi Kukizowi ufa 30 proc. badanych, nie ufa mu 34 proc. badanych. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro otrzymuje 30 proc. deklaracji zaufania i 52 proc. deklaracji nieufności.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki cieszy się zaufaniem 26 proc. badanych, nie ufa mu 33 proc., a nieznajomość tego polityka deklaruje 24 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znaleźli się: poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (25 proc. - zaufania; 37 proc. - nieufności); wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin (25 proc. - zaufania, 39 proc. - nieufności); wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński (24 proc. zaufania oraz 27 proc. nieufności i 31 proc. deklaracji nieznajomości); marszałek Sejmu Elżbieta Witek (24 proc. - zaufania, 29 proc. - nieufności i 31 proc. deklaracji nieznajomości).

Dalej w rankingu zaufania uplasowali się: szef PO Borys Budka (23 proc. - zaufania, 43 proc. - nieufności) oraz szef KPRM Michał Dworczyk (21 proc. - zaufania, 20 proc. - nieufności i 42 proc. deklaracji nieznajomości). Szefowi Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu ufa 20 proc. ankietowanych, 30 proc. badanych mu nie ufa, a 27 proc. deklaruje nieznajomość. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin otrzymał 20 proc zaufania wśród badanych oraz 48 proc. nieufności. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek cieszy się zaufaniem 19 proc. badanych, nie ufa mu 35 proc. respondentów, a 32 proc. deklaruje nieznajomość. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg ma 18 proc. - zaufania i 10 proc. - nieufności, 60 proc. ankietowanych stwierdziło, że jej nie zna.

Sondaż zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osoby (w tym: 44,5 proc. metodą CAPI, 41,2 proc. –CATI i 14,3 proc. –CAWI). Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.