W sondażu zapytano o dwa warianty: taki, w którym uwzględniona jest Polska 2050 Szymona Hołowni oraz taki, w którym tego ugrupowania nie ma.

Reklama

Pierwszy wariant

W pierwszym wariancie sondażu chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 31 proc. badanych, dokładnie tyle samo ile w poprzednim badaniu. Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 z wynikiem 25 proc., a na trzecim miejscu Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 18 proc. badanych.

10 proc. respondentów wyraziło chęć głosowania na Lewicę, a 9 proc. na Konfederację.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby Kukiz'15 oraz PSL, na które wskazało kolejno 3 i 2 proc. badanych. 2 proc. respondentów wskazało natomiast odpowiedź "inne ugrupowanie".

Drugi wariant

W wariancie bez Polski 2050, na Zjednoczoną Prawicę głosowało 33 proc. badanych, Koalicję Obywatelską wskazało 24 proc. respondentów, a Lewicę - 13 proc. Chęć głosowania na Konfederację zadeklarowało 10 proc. respondentów. Pod progiem wyborczym znalazły się Kukiz'15 oraz PSL, na które wskazało po 3 proc. badanych. 14 proc. respondentów wskazało odpowiedź "inne ugrupowanie".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków równej 1054 osób w dniach od 5 do 8 marca 2021 r.