Według sondażu, w kwietniu wśród Polaków deklarujących gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu największe poparcie - 31 proc. - uzyskała koalicja Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem).

Reklama

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 22-procentowym poparciem, a na trzecim - Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, który może liczyć na 16-procentowe poparcie.

Z sondażu wynika, że do Sejmu dostałyby się ponadto: Lewica (9 proc.) oraz Konfederacja (6 proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się: PSL-Koalicja Polska (3 proc.) oraz ugrupowanie Kukiz’15 (2 proc.).

Wzrost poparcia dla PiS

W porównaniu do marca odnotowano wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości (o 1 punkt procentowy), Ruchu Polska 2050 (o 2 punkty procentowe), Lewicy (o 1 punkt procentowy) oraz Konfederacji (o 1 punkt procentowy).

Spadek poparcia odnotowała natomiast Koalicja Obywatelska (o 2 punkty procentowe). Poparcie dla Koalicji Polskiej oraz ugrupowania Kukiz’15 nie zmieniło się.

Spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 11 proc. badanych nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos - wskazuje Kantar.

Reklama

Badani pytani byli również o to, czy - gdyby po epidemii koronawirusa odbyły się wybory do Sejmu - to wzięliby w nich udział. Na tak postawione pytanie 35 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak"; tyle samo badanych odpowiedziało "raczej tak".

Raczej nie wzięłoby udziału w wyborach 10 proc. ankietowanych; "zdecydowanie nie" - 9 proc. 11 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Według Kantar, w porównaniu do wyników z marca zwiększył się odsetek osób zdecydowanie zamierzających głosować (wzrost o 2 pkt. proc.) oraz odsetek osób wskazujących, że raczej wezmą udział w wyborach (wzrost o 1 pkt. proc.).

Procent badanych, którzy zdecydowanie nie zamierzają brać udziału w wyborach zmniejszył się o 2 pkt. proc.; odsetek osób, które raczej nie planują głosować wzrósł natomiast o 1 pkt. proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9–14 kwietnia 2021 roku na reprezentatywnej próbie 980 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat (preferencje partyjne: N=690 osób deklarujących „zdecydowanie” lub „raczej” zamiar uczestniczenia w wyborach) techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).