W badaniu telefonicznym przeprowadzonym przez Kantar w dniach 24-25 czerwca badanych zapytano o to, czy ich zdaniem obecny szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk powinien wrócić do lokalnej polityki i stanąć na czele Platformy Obywatelskiej.

Reklama

"Zdecydowanie nie" odpowiedziało 32 proc. badanych, a "raczej nie" - 28 proc. W sumie 60 proc. respondentów było zdania, że Donald Tusk nie powinien ponownie stanąć na czele PO.

"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 9 proc. ankietowanych, a "raczej tak" - 17 proc. W sumie 26 proc. badanych uznało, że Donald Tusk powinien ponownie stanąć na czele PO. Odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 14 proc. respondentów.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 osób powyżej 18. roku życia.