W najnowszym sondażu najwięcej deklaracji zaufania - 52 proc. - uzyskał prezydent Andrzej Duda (wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z sierpniowym badaniem). Nieufność wobec głowy państwa wyraziło 37 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.).

Reklama

Drugie miejsce w rankingu zaufania zajęli ex aequo: lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski; obaj mogą liczyć na 46-procentowy poziom zaufania (w przypadku obydwu obu polityków to wzrost o 6 pkt proc.). Nieufność wobec Hołowni wyraziło 29 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.), z kolei Trzaskowskiemu nie ufa 37 proc. badanych (również spadek o 3 pkt proc.).

Za nimi w rankingu zaufania uplasował się szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z 40-procentowym poziomem zaufania (wzrost o 5 pkt proc.); nieufność wobec lidera ludowców zadeklarowało z kolei 25 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajął wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Zaufanie wobec niego zadeklarowało we wrześniu 39 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt proc.). Błaszczakowi nie ufa natomiast 33 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.).

Dalej uplasował się premier Mateusz Morawiecki, który może liczyć na 37-procentowy poziom zaufania (wzrost o 1 pkt proc.). Brak zaufania wobec szefa rządu zadeklarowało z kolei 51 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

Taki sam odsetek badanych wyraził swoje zaufanie wobec polityka Nowej Lewicy Roberta Biedronia (33 proc. zaufania, 38 proc. - nieufności) oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (również 33 proc. zaufania, 57 proc. - nieufności). Szef PO Donald Tusk może liczyć na 32-procentowe zaufanie; nie ufa mu 53 proc. badanych. Z kolei ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ufa 30 proc. badanych, nie ufa - 36 proc.

Reklama

Dalej w rankingu zaufania uplasowali się: marszałek Sejmu Elżbieta Witek (29 proc. zaufania, 34 proc. - nieufności), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (27 proc. zaufania, 56 proc. - nieufności), marszałek Senatu Tomasz Grodzki (26 proc. zaufania, 36 proc. - nieufności).

Na kolejnych miejscach w rankingu znaleźli się: wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński (25 proc. zaufania, 28 proc. - nieufności), polityk Konfederacji Krzysztof Bosak (również 25 proc. zaufania, 38 proc. - nieufności), minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau (22 proc. zaufania, 17 proc. - nieufności), minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (21 proc. zaufania, 51 proc. - nieufności).

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk może liczyć na 20-procentowe zaufanie; nie ufa mu 20 proc. badanych. Również szef KPRM Michał Dworczyk uzyskał 20-procentowe zaufanie; nie ufa mu 30 proc. badanych. Ostatnie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin (19 proc. zaufania, 50 proc. nieufności).

Ranking nieufności

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 57 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - nie ufa mu 56 proc. badanych. Na trzecim miejscu uplasował się przewodniczący PO Donald Tusk, brak zaufania wobec niego zadeklarowało 53 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-15 września 2022 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1119 osób wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 58,0 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. – CATI i 16,7 proc. – CAWI). Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

CBOS przekazał, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Sylwia Dąbkowska-Pożyczka