Chęć głosowania w wyborach zadeklarowało w badaniu 55,8 proc. respondentów, nie zamierza natomiast wziąć w nich udziału 40,4 proc. ankietowanych.

Z październikowego sondażu wynika, że PiS i SP mogą liczyć na 32,7 proc. poparcia (wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu z badaniem z września).

Reklama

Na drugim miejscu znalazła się KO, na którą głos chce oddać 27,4 proc. badanych (wzrost o 1,3 pkt proc.), a na kolejnym - Polska 2050, która może liczyć na 11,3 proc. poparcia (spadek o 2,1 pkt proc.).

Dalej uplasowała się Lewica, na którą głos chce oddać 8,4 proc. respondentów. Taki sam odsetek badanych - po 5,6 proc. - zadeklarował chęć głosowania na PSL-Koalicję Polską oraz na Konfederację.

Z kolei 9 proc. badanych nie wie, na kogo chciałoby oddać głos.

Zamiar udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało 55,8 proc. respondentów, z czego zdecydowanie 43,9 proc. badanych, a "raczej" planuje wziąć w nich udział - 11,9 proc.

W wyborach nie zamierza natomiast wziąć udziału 40,4 proc. ankietowanych, z czego 25,2 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie" nie będzie uczestniczyło w wyborach, a 15,2 proc. - "raczej" nie. 3,8 proc. respondentów nie wie, czy weźmie udział w wyborach.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 11-13 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).