Ankietowanym w tym badaniu zadano pytanie, na które ugrupowanie polityczne oddaliby swój głos, gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę.

Reklama

Poparcie dla Zjednoczonej Prawicy zadeklarowało 37 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Na Koalicję Obywatelską chciało oddać głos 28 proc. badanych - o 1 pkt. proc. mniej niż poprzednio. Lewica cieszy się niezmiennym poparciem 9 proc.

Na Polskę 2050 wskazało, podobnie jak przy poprzednich badaniach, 8 proc. respondentów. Również Konfederacja może liczyć na 8 proc. poparcia co oznacza wzrost o 1 pkt proc. Także jeden pkt proc. zyskało PSL. Na ludowców chęć głosowania deklaruje 7 proc. ankietowanych.

Poza Sejmem znalazłoby się ugrupowanie Kukiz‘15, które może liczyć na 1 procent wskazań. Ten sam wynik zanotowało Porozumienie. 1 proc. wybrało odpowiedź "inne ugrupowanie".

Scenariusz wyborczy z koalicjami

W badaniach ujęto też inny scenariusz wyborczy. Gdyby w wyborach starowała koalicja Porozumienia i Agro-Unii to uzyskałaby 7 proc. głosów. Z kolei na koalicję Polski2050 i PSL głos oddałoby 15 proc. badanych. W tym wypadku zmienia się też poparcie dla innych ugrupowań. Na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby wtedy 32 proc. ankietowanych, na KO - 24 proc., na Lewicę 9 proc., na Konfederację - 9 proc. a na Kukiz'15 - 2 proc. Również 2 proc. wybrało odpowiedź "inne ugrupowanie".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 10 do 13 lutego 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1067 osób.