"W skali ogółu uprawnionych do głosowania idea wspólnego startu w wyborach ugrupowań opozycyjnych ma stosunkowo niewielu zwolenników" - ocenił CBOS w komentarzu do badania.

Reklama

Za tym, aby w najbliższych wyborach partie i ugrupowania opozycyjne startowały w ramach jednego wspólnego bloku opowiedziało się w lutym 21 proc. ankietowanych. Zdaniem 13 proc. - powinny startować w dwóch blokach, natomiast według 6 proc. - w trzech lub więcej blokach. Za osobnym startem każdego ugrupowania opowiedziało się 32 proc. badanych; 29 proc. nie miało wyrobionego zdania w tej sprawie.

Wspólny start? W październiku wierzyło weń więcej badanych

Według CBOS takie wyniki sondażu pokazują, że w porównaniu z badaniem z października ub.r., poparcie dla idei porozumienia opozycji i wspólnego startu w wyborach straciło wśród ogółu badanych na popularności.

CBOS przypomniał, że wówczas - w poprzednim badaniu - za startem opozycji w ramach jednego wspólnego bloku opowiedziało się 29 proc. ankietowanych; za startem w dwóch blokach opowiadało się 15 proc.; za startem w ramach trzech lub więcej bloków 5 proc. Natomiast za samodzielnym startem każdej partii opozycyjnych było 27 proc. badanych, a 24 proc. nie miało zdania.

Na wyniki ogółu ankietowanych duży wpływ mają zwolennicy PiS. Wśród sympatyków tej partii, według obecnego sondażu CBOS, 50 proc. jest za tym, aby partie opozycyjne startowały osobno. 30 proc. zwolenników obozu rządzącego nie ma w tej sprawie zdania. Koncepcje wspólnego startu opozycji, dwóch bloków lub co najmniej trzech bloków mają małe poparcie wśród sympatyków PiS - odpowiednio 8, 7 i 5 proc.

Reklama

Jak ocenił CBOS "ostatnie miesiące przyniosły spadek popularności – lub może należałoby powiedzieć - spadek wiary w prawdopodobieństwo ziszczenia się idei wspólnego startu w wyborach ugrupowań opozycyjnych". "Co więcej, spadek ten nie dotyczy wyłącznie ogółu uprawnionych do głosowania, ale (...) rosnące zwątpienie w możliwość zjednoczenia opozycji towarzyszy przede wszystkim wyborcom identyfikującym się z tą opcją polityczną" - czytamy w komentarzu do badania.

Wprawdzie - jak zastrzeżono - nadal "wśród zdeklarowanych zwolenników opozycji zdecydowanie przeważają zwolennicy zjednoczenia i utworzenia przez ugrupowania opozycyjne wspólnego lub wspólnych bloków wyborczych". Za wspólnym startem całej opozycji opowiedziało się 46 proc. jej zwolenników, 27 proc. było za startem w dwóch blokach, 8 proc. za startem co najmniej trzech bloków, 10 proc. za osobnym startem każdej partii, 9 proc. nie miało zdania.

Wyniki te uległy zmianie od badania z października ub.r. Wówczas za jedną listą było 59 proc. zwolenników opozycji, za startem w dwóch blokach 28 proc., za startem trzech lub więcej bloków 2 proc., za startem każdej partii osobno 8 proc., zaś 3 proc. nie miały zdania.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 19 lutego br. na próbie liczącej 982 osoby.

Marcin Jabłoński