Za uchwałą głosowało 93 senatorów, 1 był przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej senatorowie odrzucili dwie poprawki autorstwa PiS. Przeciw poprawkom była również w środę senacka komisja ustawodawcza. Jedna z odrzuconych poprawek proponowała zmianę tytułu z "Uchwały w sprawie szacunku dla dzieła św. Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata - w 103. rocznicę Jego urodzin" na "Uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II". Druga poprawka zmieniała sam tekst uchwały, tak, by odpowiadał on pierwotnemu projektowi autorstwa PiS.

Reklama

Co zapisano w uchwale?

"Kardynał Karol Wojtyła 16 października 1978 r. został wybrany na papieża. Był pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu pochodzenia niewłoskiego. Jego wybór na następcę św. Piotra w Stolicy Apostolskiej obudził nadzieję na odnowę chrześcijaństwa oraz wyzwolenie narodów" - czytamy w podjętej uchwale.

Przytoczono w niej również słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymki do Warszawy w 1979 roku: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego" - napisano w uchwale.

"Nauczanie Jana Pawła II oddziaływało na miliony osób na całym świecie. Prowadził dialog z przedstawicielami zarówno różnych wyznań chrześcijańskich, jak i – co szczególnie godne podkreślenia – islamu oraz judaizmu. Był pierwszym w historii papieżem, który przekroczył drzwi meczetu i synagogi. Papież był zwolennikiem integracji narodów Europy, podkreślał, że Stary Kontynent powinien oddychać obydwoma płucami – wschodnim i zachodnim, a po upadku żelaznej kurtyny wskazywał, że +nie będzie jedności kontynentu, dopóki nie będzie on wspólnotą ducha+. Podczas wystąpienia w polskim parlamencie powiedział: +Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską+" - czytamy.

Reklama

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata" - podkreślono w uchwale.

"Takie postępowanie uwłacza godności Jana Pawła II"

Jednocześnie Senat RP uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnienie, że Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. "Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną. Był rzecznikiem dialogu społecznego, przezwyciężania podziałów i budowania jedności wspólnoty państwowej. Podczas kanonizacji królowej Jadwigi Jan Paweł II podkreślał, że +polski czyn powinien łączyć, a nie dzielić+" - podkreślono.

"Działając w duchu tego ostatniego wezwania, Senat Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu postaci papieża do politycznych rozgrywek przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Takie postępowanie uwłacza godności Jana Pawła II i lekceważy Jego dorobek i nauczanie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża papieżowi Janowi Pawłowi II wdzięczność za odzyskaną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i obudzenie poczucia godności wśród narodów świata" - głosi uchwała.

autor: Edyta Roś