W lipcu 30 proc. ankietowanych zalicza się do zwolenników rządu Mateusza Morawieckiego. Jest to niezmienny wynik od kwietnia. Tyle samo respondentów co przed miesiącem (47 proc.) określa się jako przeciwnicy urzędującego gabinetu. Co piąty badany (20 proc.) deklaruje obojętność wobec rządu co oznacza spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Reklama

Jak zaznacza CBOS w raporcie z ostatnich badań zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego miesiąca w zakresie notowań rządu, w większości mieszczą się w granicach błędu pomiaru. "Jednak w dłuższym okresie obserwujemy pogorszenie się ocen działalności gabinetu premiera Morawieckiego. Od wiosny br. odsetek przeciwników obecnego rządu, udział osób źle oceniających wyniki jego działalności oraz niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, powoli ale systematycznie rośnie. Obecne notowania rządu są zbliżone do tych, które zarejestrowaliśmy w styczniu tego roku i nieco lepsze niż w okresie sierpień–październik roku ubiegłego" - podaje CBOS.

W lipcu pozytywnie wynik działalności rządu premiera Morawieckiego oceniło 33 proc. badanych (mniej o 3 pkt proc.), a 56 proc. odbiera je źle (wzrost o 1 pkt proc.). 11 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Optymiści i pesymiści

Odsetek podzielających opinię, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej nie zmienił się od czerwca i wynosi 32 proc. O 2 pkt proc. do 58 proc. spadł udział osób będących przeciwnego zdania. Na ten temat opinii nie ma 9 proc. respondentów.

Z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki zadowolonych było 33 proc. badanych (o 1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem). Odsetek niezadowolonych wzrósł o 2 punkty i sięgnął 57 proc.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (399) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 lipca 2023 r. na próbie liczącej 1004 osoby (w tym: 63,2 proc. metodą CAPI, 21,6 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).(PAP)

Mateusz Mikowski