Zgodnie z harmonogramem, Sejm ma zająć się m.in. rozpatrzeniem wniosku o zarządzenie ogólnokrajowego referendum. Ten punkt zaplanowano na czwartek na godz. 9, przewiduje się pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i trzyminutowe oświadczenia w imieniu kół.

Reklama

Ponadto Sejm zajmie się szeregiem ustaw, do których Senat na ostatnim posiedzeniu zaproponował poprawki lub opowiedział się za ich odrzuceniem.