Prokurator zaznaczyła, że powodem skierowania wniosku są ustalenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu, wskazujące na podejrzenie popełnienia przez senatora przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla niego oraz Ryszarda Brejzy.

Reklama

Ryszardowi Brejzie prokurator zarzucił, że w okresie od stycznia 2015 r. do października 2017 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków Prezydenta Miasta Inowrocławia. Z ustaleń śledztwa wynika, że prezydent wykorzystywał pracę pracowników Urzędu Miasta wykonujących obowiązki w nowo powstałym wydziale kultury, promocji i komunikacji społecznej dla celów prywatnych - przekazała rzecznik.

Dodała, że dalsza analiza materiału dowodowego wykazała, że pomysłodawcą powołania ww. wydziału w strukturze ratusza był Krzysztof Brejza i to on faktycznie zarządzał "pracami" tej jednostki.

Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, że Krzysztof Brejza współdziałał ze swoim ojcem w wykorzystaniu aparatu samorządowego dla realizacji własnych celów - podkreśliła.

Wniosek o uchylenie immunitetu

We wniosku o uchylenie immunitetu czyny Krzysztofa Brejzy prokurator zakwalifikował z art. 231 §1 i 2 w zw. z art. 21 § 2 kodeksu karnego, czyli jako przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków - przekazała prokuratura.

autorka: Marta Stańczyk