Rząd Morawieckiego przyjął uchwały ws. CPK

Rada Ministrów we wtorek przyjęła dwie uchwały w sprawie CPK. Pierwsza dotyczy ustanowienia programu wieloletniego – "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030".

"Program ustanawia ramy finansowe i warunki realizacji zamierzeń związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2030. Chodzi o działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i projektowych oraz rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych dotyczących budowy pierwszego etapu lotniska CPK. Dotyczy to także kluczowych inwestycji towarzyszących – kolejowych i drogowych oraz projektów, które są bezpośrednio związane z uruchomieniem portu lotniczego" – podała kancelaria premiera w komunikacie.

Reklama

Stwierdzono, że zostały ustanowione ramy finansowe i warunki realizacji zamierzeń związanych z budową CPK w latach 2024-2030. Dotyczy to działań polegających na kontynuacji prac przygotowawczych i prac projektowych oraz rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową pierwszego etapu lotniska CPK. W komunikacie wyjaśniono, że chodzi także o kluczowe inwestycje kolejowe, drogowe i projekty związane bezpośrednio z uruchomieniem lotniska. Przedstawiona została również informacja na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, realizowanych przedsięwzięć oraz ich budżetów, a także określony został sposób finansowania.

Port lotniczy 37 km od Warszawy

"Inwestycja dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmuje przygotowanie i realizację najważniejszego węzła transportowego w skali kraju, który ma zintegrować ruch lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, w odległości 37 km od Warszawy, zostanie wybudowany port lotniczy, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. Budowa CPK to także powstanie zurbanizowanych obszarów, tzw. Airport City i Cargo City, na obszarze otoczenia projektowanego lotniska" – wskazano w komunikacie KPRM.

Dodano, że w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia kolejowe na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz., zapewniając jednocześnie dostęp do szybkiej kolei także mniejszym ośrodkom.

Reklama

"Strategiczna inwestycja"

"Centralny Port Komunikacyjny będzie miał również istotne znaczenie dla ochrony interesów i zapewnienia bezpieczeństwa Polski, w tym jako inwestycja strategiczna dla obronności i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Na projekt budowy CPK składają się zarówno inwestycje komercyjne, zapewniające odpowiedni zwrot kapitałowy, atrakcyjny dla inwestorów z rynku prywatnego, jak i inwestycje o charakterze publicznym, obejmujące m.in. modernizację i rozbudowę sieci kolejowej" – stwierdzono w komunikacie.

KPRM podała, że rząd przyjął także uchwałę ws. przyjęcia Koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK. Stwierdzono, że celem proponowanych rozwiązań jest m.in. zapewnienie taboru pasażerskiego, który będzie niezbędny do uruchomienia połączeń kolejowych w ramach programu dotyczącego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozwiązanie umożliwi właściwe skomunikowanie CPK ze wszystkimi miastami wojewódzkimi w Polsce.

"W ramach programu wieloletniego +Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny+ powstanie system Kolei Dużych Prędkości z taborem o prędkości eksploatacyjnej 250 km/h. W tym celu niezbędne będzie pozyskanie taboru pasażerskiego, który pozwoli na pełne wykorzystanie stworzonych możliwości rozwojowych w zakresie transportu kolejowego" - podkreślono w informacji KPRM.

"Zaproponowany projekt infrastruktury kolejowej pomoże w zrealizowaniu celów klimatycznych i zapewni pasażerom szybkie i komfortowe poruszanie się po Polsce. Korzystanie z transportu kolejowego stanie się jeszcze bardziej powszechne" – dodano.

Wyjaśniono także, że przewoźnicy kolejowi będą mieli zapewniony dostęp do wystandaryzowanego, innowacyjnego taboru kolejowego, który będzie spójny technologicznie z infrastrukturą stworzoną w ramach programu CPK.

autor: Marek Siudaj