Piotr Walkowski junior pełnił funkcję wiceprezesa powiatowego PSL i prezesa zarządu gminnego PSL w Ostrowie Wlkp.

"Zachęcał do głosowania na działacza PiS"

Podczas kampanii wyborczej do parlamentu Walkowski oficjalnie poparł kandydującego do Senatu z Ostrowa Wlkp. Łukasza Mikołajczaka z Prawa i Sprawiedliwości. Na ulotce wyborczej kandydata na senatora została zamieszczona wypowiedź działacza PSL, który zachęcał do głosowania na działacza PiS.

Reklama

Zdaniem działaczy PSL swoim zachowaniem Piotr Walkowski junior złamał artykuł 8 Statutu PSL i pakt senacki, ponieważ PSL poparło kandydatkę PO do Senatu z okręgu kalisko-leszczyńskiego.

Skarga na zachowanie Walkowskiego trafiła do prezydium, a następnie do sądu koleżeńskiego przy PSL w Poznaniu. Przypomniano, że Walkowski cztery lata temu też poparł działacza PiS. Wtedy ta sprawa została pominięta milczeniem z naszej strony. Tym razem zostało to zauważone, wywołało to silną reakcję w naszych strukturach – podkreślił Grzyb.

Zgodnie ze statutem partii członek PSL "ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za sprzeniewierzenie się zasadom ideowo programowym PSL, naruszenie jego statutu, niepodporządkowanie się i niewykonanie uchwał władz lub organów PSL oraz za niegodne zachowanie się przynoszące ujmę Stronnictwu". Wśród kar partyjnych wymienia się upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka na okres do 18 miesięcy i wykluczenie z PSL.

Poseł zawieszony

Reklama

Sąd koleżeński podął decyzje o zawieszeniu Piotra Walkowskiego juniora w prawach członka PSL na pół roku, licząc bieg terminu od listopada br.

Sąd koleżeński przy wymierzeniu kary wziął pod uwagę postawę p. Walkowskiego, czyli przyznanie się do popełnienia błędu i wyrażenie skruchy. Zobowiązał się do naprawienia zachowania w dalszym swoim postępowaniu – powiedział poseł Grzyb. Jak dodał, kara powoduje, że Walkowski przez pół roku nie może być czynnym członkiem PSL, a więc nie może pełnić żadnej funkcji.

Ponadto, jeżeli zostanie utrzymany kwietniowy termin wyborów samorządowych, to ukarany nie będzie mógł kandydować z ramienia PSL. Obecnie Piotr Walkowski junior pełni funkcję przewodniczącego rady w powiecie ostrowskim.