List Zaradkiewicza do Bodnara

W mediach społecznościowych sędzia Kamil Zaradkiewicz opublikował list, który skierował do prof. Adama Bodnara. "Dzień 13 grudnia - oczywisty symbol stanu wojennego - staje się również symbolem uzurpacji władzy, która ignorując zasadę legalizmu oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego świadomie narusza fundamentalne zasady obowiązujące w demokratycznej Polsce" - pisze na wstępie prawnik.

Reklama

Prawnik stosuje czytelną analogię. To właśnie 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego zaprzysiężono rząd Donalda Tuska. Jak pisze w dalszej części listu Zaradkiewicz, Adam Bodnar "łamie fundamentalną zasadę" ingerencji w kompetencje państwowych organów. Sędzia powołuje się przy tym na art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ten mówi o tym, że "każdy organ państwa ma wyłącznie kompetencje ściśle określone Konstytucją i ustawami".

Zarzuty o upolitycznienie

Pojawiają się też zarzuty o upolitycznienie nowego ministra sprawiedliwości. "Tę fundamentalną zasadę od momentu objęcia przez Pana urzędu ministra sprawiedliwości w mojej ocenie łamie Pan w sposób oczywisty, próbując podejmowanymi działaniami narzucać niezawisłym sędziom swoje polityczne cele, a także ignorując wieloletni dorobek orzeczniczy polskiego Trybunału Konstytucyjnego".

Reklama

Nawiązania do komunizmu

"Zachowań tych nie usprawiedliwiają Pańskie osobiste poglądy" - podkreśla prawnik. Dalej są wypowiedziane wprost i bez ogródek nawiązania do ustroju komunistycznego. "W najciemniejszej epoce stalinizmu komuniści także uzasadniali troską o praworządność równie jawne i jaskrawe łamanie standardów prawnych. Na polskich sędziach spoczywa obowiązek pilnowania, aby czas podobnego bezprawia nigdy już nie powrócił" - pisze autor listu.

Kamil Zaradkiewicz kończy list apelem do ministra sprawiedliwości o ustąpienie z piastowanej od niespełna tygodnia funkcji szefa resortu sprawiedliwości. "Wzywam Pana do natychmiastowego wycofania się z działań i decyzji noszących znamiona jawnie bezprawnych oraz do ustąpienia z zajmowanego stanowiska ministra sprawiedliwości" - podsumowuje sędzia.

Rząd Donalda Tuska

13 grudnia 2023 roku został zaprzysiężony rząd Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej po raz trzeci w historii objął tę funkcję. We wtorek wygłosił w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej expose, po którym nastąpiło głosowanie. Dzień wcześniej sejmowa większość odrzuciła wniosek Mateusza Morawieckiego o wotum zaufania dla jego rządu. W dniu zaprzysiężenia nowego rządu poznaliśmy ministrów wszystkich resortów. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar został mianowany nowym ministrem sprawiedliwości.