W czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Jego przygotowanie zapowiedział w środę premier Donald Tusk. Wskazał, że w projekcie będzie zapis o 3 mld zł w obligacjach, przeznaczonych dla NFZ na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą oraz na choroby rzadkie genetyczne.

Reklama

Projekt ten ma zastąpić ustawę okołobudżetową na rok 2024, która została uchwalona w grudniu przez Sejm i którą zawetował prezydent Andrzej Duda z uwagi na zaplanowane w niej przekazanie mediom publicznym papierów skarbowych o wartości 3 mld zł. Prezydent w środę wniósł własny projekt ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w którym usunięte zostały zapisy o obligacjach dla publicznego radia i telewizji.

3 mld zł dla NFZ na onkologię i psychologię dziecięcą

W przygotowanym przez MF i zamieszczonym w czwartek na stronie RCL projekcie powtórzono większość zapisów ustawy okołobudżetowej na rok 2024, zawetowanej przez prezydenta. Zrezygnowano z przepisów, które mówiły, że minister finansów może przeznaczyć obligacje o wartości 3 mld zł na media publiczne. W projekcie znalazł się natomiast zapis o przekazaniu Narodowemu Funduszowi Zdrowia skarbowych papierów wartościowych o wartości do 3 mld zł z przeznaczeniem na psychiatrię dziecięcą oraz onkologię dziecięcą oraz na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów.

W projekcie znalazły się zapisy dotyczące podwyżek dla nauczycieli o 30 proc. oraz dla nauczycieli początkujących o ok. 33 proc. To rozwiązanie ma zapewnić, że nauczyciele dostaną po 1,5 tys. zł podwyżki. Są także regulacje związane z przekazaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych. W efekcie dotacja dla samorządów, związana z nauczaniem przedszkolnym, wyniesie blisko 4,2 mld zł.

Zaplanowano także przekazanie obligacji skarbowych na rzecz uczelni wyższych w kwocie blisko 2,2 mld zł, Funduszowi Reprywatyzacji do kwoty 10 mld zł. Poza tym PKP Polskie Linie Kolejowe mogą liczyć na przekazanie obligacji do kwoty 1,3 mld zł, zaś minister ds. informatyzacji może otrzymać obligacje w kwocie do 3,5 mld zł na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych, a spółki górnicze mogą otrzymać obligacje o wartości do 7 mld zł. Poza tym w projekcie znalazł się zapis, że na polecenie premiera możliwe będzie przekazanie obligacji o wartości do 12 mld zł na rzecz państwowych osób prawnych.

Zgodnie z projektem, ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r.