W nowym nagraniu opublikowanym na portalu X Mateusz Morawiecki mówi o pakcie migracyjnym, zbrojeniach dla polskiej armii, czy wojnie w Ukrainie.

Reklama

Morawiecki uderza w KO

Bezpieczeństwo Polski jest zagrożone. Dlaczego? Koalicja ośmiu gwiazdek zdążyła się już zgodzić w Brukseli na pakt migracyjny, a teraz słyszymy, że niektóre kontrakty zbrojeniowe dla polskiej armii są kwestionowane - mówi Morawiecki.

Takie działania osłabią naszą pozycję w NATO i stawiają pod znakiem zapytania naszą zdolność do obrony własnych granic, a więc do obrony Polski - kontynuuje.

Reklama

Morawiecki: Rosja będzie dążyć do zniewolenia naszej części Europy

W tym samym czasie obserwujemy, że Rosja nie zamierza się zatrzymać i będzie dążyć do podporządkowania i zniewolenia naszej części Europy. Powinniśmy jako Polacy pytać nowy rząd: dlaczego milczycie w sprawie paktu migracyjnego? Dlaczego się na niego zgodziliście? Oni unikają tego tematu, chcą go zamilczeć. Oni są skrajnie nieodpowiedzialni. Chcą narazić Polskę na nielegalną imigrację, co zaowocuje wieloma nieznanymi do tej pory zagrożeniami - twierdzi były premier.

Patrzmy tej władzy na ręce. Działajmy razem dla bezpiecznej Polski - apeluje.

Pakt migracyjny

Pakt migracyjny to porozumienie przyjęte przez Unię Europejską, które ma na celu zarządzanie migracją. Pakt obejmuje pięć kluczowych wniosków ustawodawczych:

  • Rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowej. Ustanawia jednolite przepisy dotyczące identyfikacji obywateli państw trzecich po ich przybyciu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w strefie Schengen.
  • Rozporządzenie Eurodac. Dotyczy utworzenia wspólnej bazy danych obejmującej dokładniejsze i kompletniejsze dane, aby wykrywać przypadki niedozwolonego przemieszczania się.
  • Rozporządzenie w sprawie procedur azylowych. Ma na celu zwiększenie szybkości i skuteczności procedur azylowych, procedur powrotu i procedur granicznych.
  • Rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją. Ustanawia nowy mechanizm solidarności między państwami członkowskimi w celu zrównoważenia obecnego systemu, w ramach którego kilka państw odpowiada za zdecydowaną większość wniosków o udzielenie azylu.
  • Rozporządzenie w sprawie reagowania na sytuacje kryzysowe i spowodowane działaniem siły wyższej. Gwarantuje gotowość UE do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości, w tym z instrumentalizacją migrantów.