Reklama
Reklama

Roman Giertych ogłosił w serwisie X wezwanie skierowane do "posłów PiS, którzy mają wiarygodne informacje o przestępstwie". To - jak zaznaczył - "last call", czyli ostatnie wezwanie.

Jak napisał Roman Giertych, posłowie, o których wspomniał, "do końca tego tygodnia mogą się zgłosić do mnie, a pro bono przygotujemy ich w kancelarii do zeznań tak, aby w razie gdyby uczestniczyli w jakimś przestępstwie mogli skorzystać z dobrodziejstw art. 60 Kk.".

Art. 60 Kk mówi, że…

\Art. 60 Kodeksu karnego - o którym napisał Giertych mówi o możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary. Par. 3 tego przepisu mówi, że sąd może skorzystać z takiej możliwości "w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia".

"Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, kary łagodniejszego rodzaju albo na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku" - mówi z kolei par. 6 tego przepisu.