Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o emocje w związku z bieżącą sytuacją w Polsce. Badani - jak poinformowano - wybierali z listy 15 uczuć. Ich kolejność była w każdym wywiadzie losowa.

Reklama

Z sondażu CBOS wynika, że pierwsze osiem stanów emocjonalnych odczuwanych w odniesieniu do sytuacji w Polsce to - poza jednym neutralnym - stany negatywne, z wyraźną przewagą trzech: irytacji i zniecierpliwienia (42 proc.), strachu, niepokoju, obawy i lęku (40 proc.) oraz wstydu i zażenowania (36 proc.).

Bezradność, bezsilność – jak wskazano – odczuwa 31 proc., złość, wściekłość, gniew - 26 proc., przygnębienie, smutek, żal - 22 proc. i znużenie - 21 proc. Neutralną emocją w pierwszej ósemce - jak podało CBOS - jest zaskoczenie, zdziwienie, które wskazało 25 proc. respondentów.

Uczucie zadowolenia, radości i szczęścia wskazało 18 proc. ankietowanych, a 16 proc. - ulgę, odprężenie. Odrazę - 15 proc., a upokorzenie - 9 proc.

Co czują sympatycy PiS?

Wskazano też, że jeśli chodzi o odczuwane emocje, istnieje "bardzo wyraźny podział" na elektoraty partii rządzącej koalicji i opozycji. U drugich - jak podało CBOS - dominują emocje negatywne.

Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, jak podano, w większej skali odczuwają smutek (37 proc.), strach (54 proc.) i złość (46 proc.). Sympatycy Konfederacji Wolność i Niepodległość – jak wynika z sondażu – w zauważalnie większej mierze czują irytację (59 proc.), znużenie (42 proc.), wstyd (57 proc.), a także bezsilność (48 proc.), wstręt i odrazę (26 proc.)

Emocje pozytywne wśród zwolenników PiS, jak radość, szczęście i zadowolenie, wskazało 10 proc. respondentów, wśród sympatyków Konfederacji WiN - 5 proc.

Reklama

A zadowoleni to…

Spośród elektoratów rządzącej koalicji w najlepszych nastrojach są osoby popierające Koalicję Obywatelską. Wyróżniają się one najwyższymi na tle pozostałych odsetkami deklarujących radość (37 proc.), satysfakcję (31 proc.), ulgę (31 proc.), ekscytację (31 proc.), a jednocześnie najrzadziej odczuwają obawę (24 proc.), bezsilność (18 proc.) czy odrazę (7 proc.).

Z sondażu wynika też, że zwolennicy Trzeciej Drogi wydają się w reakcjach na aktualną sytuację w Polsce najbardziej umiarkowani. Wyróżniają się spośród pozostałych najniższym poziomem gniewu (15 proc.). Wyborcy Lewicy najczęściej wskazywali zażenowanie (52 proc.) i zniecierpliwienie (51 proc.). Zauważono, że w porównaniu do pozostałych dwóch elektoratów rządzącej koalicji częściej towarzyszy im niepokój (46 proc.)

Z elektoratem Trzeciej Drogi – jak podano – łączy ich znużenie (28 proc.) bieżącą sytuacją w kraju, które w mniejszym stopniu odczuwają wyborcy KO (16 proc.).

CBOS zapytał też respondentów o emocje, które towarzyszyły ankietowanym w ciągu dnia poprzedzającego badanie.

Badanie "Emocje" zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) od 22 do 26 stycznia 2024 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).