W sondażu zapytano ankietowanych, czy obawiają się, że może dojść do wojny Rosji z NATO. 56 proc. ankietowanych przyznało, że ma takie obawy. 32 proc. respondentów nie widzi takiego zagrożenia, a 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zdaniem gen. Leona Komornickiego, obawy są dużo większe na wschodzie kraju, blisko granicy z Białorusią i Ukrainą. "Przecież to tam wlatują rakiety do naszej przestrzeni powietrznej. Te nastroje z pewnością się udzielają" - powiedział gazecie były wojskowy.

Reklama
Sondaż / dziennik.pl

Badanie zrealizowano 11 lutego metodą CAWI na próbie 1060 dorosłych Polaków.