Mail, o którym mowa - jak twierdzi money.pl - został obszernie rozesłany do departamentów i sekretariatów banku centralnego. Portal dotarł do jego całości.

"W związku z przedłożonym projektem uchwały zarządczej Zarządu NBP wraz ze wstępną wersją <<Sprawozdania finansowego NBP na dzień 31 grudnia 2023 r.>> oraz <<Sytuacją majątkową i kapitałową oraz wynikiem finansowym NBP za 2023 r.>> zgłaszam następujące pytania i wnioski do przedstawionego materiału" - czytamy w wiadomości napisanej przez Pawła Muchę, członka zarządu NBP.

Bonusy wysokości 4,6 miliona złotych

Reklama

Z maila wynika, że pod koniec lata 2023 roku zarząd NBP miał przyjąć uchwałę zwiększającą fundusz nagród prezesa o dodatkową kwotę. Ta opiewała bowiem na 4,6 miliona złotych.

Reklama
Reklama

"W sprawie tej zgłaszałem wątpliwości na posiedzeniach Zarządu, a także głosowałem przeciw i wniosłem zdanie odrębne do uchwały zarządczej Zarządu NBP z dnia 30 sierpnia 2023 r." (pisownia oryginalna) - przekonywał Paweł Mucha.

Członek zarządu wnosi także "o podanie kwot nagród i premii przyznawanych przez Prezesa NBP, a także przyznanych przez Prezesa NBP premii i nagród pracownikom NBP, w tym udzielenie wyjaśnień co do rozdysponowania dodatkowych środków w wysokości ok. 4,600 tys. zł na zwiększenie funduszu nagród prezesa NBP, do których odnosiła się wyżej wymieniona uchwała".

"Nagrody Prezesa NBP to za I kwartał - 3-krotność, za II kwartał - 3,5-krotność, za III kwartał - 4-krotność, a za IV kwartał 4,5-krotność miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy" - mogliśmy przeczytać w grudniu na profilu Muchy na platformie X. Opublikował wtedy uchwałę z 2019 roku, która ustala premie dla szefa NBP.

Money.pl w kwietniu ustaliło także, że prezes NBP zarobił w 2022 roku około 50 procent więcej niż Jerome Powell, szef amerykańskiego banku centralnego. Jak wskazuje portal, w Stanach Zjednoczonych zarabia się o wiele lepiej niż w Polsce, więc różnica w zarobkach obu panów robi tym większe wrażenie.

Straty NBP

W poniedziałek informowano o stratach ze wstępnej wersji sprawozdania finansowego NBP. Mowa o kwocie rzędu 20 800 024 000 złotych (blisko 21 miliardów złotych).

"W świetle osiągniętej straty, a także przyjętego wcześniej planu finansowego NBP oraz przedstawianych comiesięcznie Zarządowi informacji - zmiany w bilansie oraz rachunku zysków i strat NBP - niezrozumiała jest ujawniona publicznie wiadomość o skierowaniu przez Prezesa NBP (poza wiedzą co najmniej części członków Zarządu NBP) pisma do Ministra Finansów, w którym przewidywał 6 mld zł wpłaty zysku NBP za 2023 r. do budżetu państwa" - pisał Paweł Mucha.