Śledczy chcą postawić Marianowi Banasiowi kilkanaście zarzutów, m.in. o fałszowanie oświadczeń majątkowych, deklaracji podatkowych oraz przekraczanie uprawnień.

Cofnięty wniosek

Wniosek ws. immunitetu Mariana Banasia ma zostać uzupełniony. Prokurator generalny ocenił, że postępowanie wobec szefa Najwyższej Izby Kontroli obarczone jest brakami. Nie ma wystarczających dowodów, które dawałyby podstawy do zwracania się o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. Dlatego zlecono śledczym przeprowadzenie kolejnych przesłuchań świadków oraz uzupełnienie materiału dowodowego o kolejne dokumenty finansowe Banasia i dokumentację bankową - informuje RMF FM.

Reklama

Wniosek ws. Mariana Banasia został cofnięty mimo postanowienia o postawieniu zarzutów prezesowi Izby. To może świadczyć o tym, że w ocenie nowego kierownictwa prokuratury te zarzuty nie są zbyt mocne i nie dają podstaw do stawiania szefa NIK-u przed sądem.

Reklama