Jest zawiadomienie NIK do prokuratury w sprawie TVP

Główne zarzuty, jakie telewizji stawia prezes NIK Marian Banaś, obejmują sposób zarządzania TVP. NIK wskazuje na podejrzenia popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 296 par. 1 oraz w art. 296 par. 3 w zw. z art. 296 par. 1 Kodeksu karnego.

Reklama

Jak czytamy w komunikacie NIK, "w okresach zajmowania powierzonych im stanowisk lub pełnienia obowiązków osoby obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby prawnej - spółki Telewizja Polska SA, będącej spółką z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa - mogły wyrządzić jej szkodę majątkową łącznie w wielkich rozmiarach".

Działania TVP miałyby wypełniać znamiona art. 296 Kodeksu karnego (wyrządzenie znacznej szkody majątkowej związane z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązku w zakresie zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu).

Reklama

W zawiadomieniu wskazuje się też na art. 296 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (dotyczy nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążącego obowiązku).

NIK kwestionuje zawierane umowy dotyczące TAI

"Złożone zawiadomienia dotyczą zawierania, w tym pomiędzy określonymi osobami między sobą, oraz rozliczania umów dotyczących działalności m.in. Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI). W wyniku czynności kontrolnych i zgromadzonych dowodów ustalono okoliczności wskazujące na możliwość nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia ciążących na odpowiedzialnych osobach obowiązków, co - w ocenie Izby - stanowi podstawę do zawiadomienia organów ścigania" - wskazano w komunikacie NIK.