Pracownia United Surveys przeprowadziła sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski, w którym respondentów zadano: "Czy Pana/Pani zdaniem bunt w regionalnych strukturach PiS może doprowadzić w dalszej perspektywie do rozpadu partii?".

Reklama

Jak wynika z badania, w rozpad PiS-u wierzy mniej niż połowa Polaków, 39,6 proc. badanych. Na sondażowe pytanie o możliwość rozpadu PiS - 8,6 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie tak", natomiast 31 proc. "raczej tak".

Najwięcej ankietowanych, aż 33,3 proc., udzieliło odpowiedzi "raczej nie". "Zdecydowanie nie" odpowiedziało 10,3 proc. badanych, a 16,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Wyborcy PiS nie wierzą w rozpad

W badaniu sprawdzono również, jak odpowiadali wyborcy poszczególnych partii. Wśród wyborców PiS nikt nie odpowiedział "zdecydowanie tak". "Raczej tak" wskazało 24 proc. badanych. Z kolei 34 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "raczej nie", a 27 proc. "zdecydowanie nie". 15 proc. zwolenników PiS było niezdecydowanych.

W rozpad PiS wierzy natomiast 60 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 14 proc. wyborców KO, "raczej tak" - 46 proc., "raczej nie" - 28 proc., a "zdecydowanie nie" - 5 proc. Niezdecydowanych było 7 proc. sympatyków KO.

Niska wiara w rozpad PiS panuje natomiast wśród wyborców Trzeciej Drogi. 2 proc. z nich na pytanie o rozpad PiS odpowiedziało "zdecydowanie tak", 17 proc. - "raczej tak", natomiast aż 55 proc. - "raczej nie". 26 proc. było niezdecydowanych.

Silna wiara w rozpad PiS jest wśród wyborców Lewicy. Wierzy w to aż 63 proc. sympatyków tej formacji. 27 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 36 proc. - "raczej tak". "Raczej nie" - takie wskazanie wybrało 9 proc. badanych zwolenników Lewicy. 28 proc. z nich było niezdecydowanych.

Reklama

Najmniejsza wiara w rozpad PiS jest wśród wyborców Konfederacji. Żaden z nich nie odpowiedział na pytanie "zdecydowanie tak". 25 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej tak". Aż 70 proc. zwolenników Konfederacji odpowiedziało "raczej nie", 3 proc. - "zdecydowanie nie". 2 proc. z nich było niezdecydowanych.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zrealizowano metodą CATI&CAWI w dniach 10-12 maja 2024 roku na grupie 1000 osób.