"Tylu braci i sióstr cierpi w tych dniach w Rogu Afryki z powodu dramatycznych konsekwencji braku żywności, które pogłębia wojna i nieobecność solidnych instytucji" - podkreślił papież przed modlitwą Anioł Pański.

Reklama

Po polsku Benedykt XVI powiedział: "W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o cudownym rozmnożeniu chleba, którym Pan Jezus karmi głodną rzeszę. Nie daje on nam przez to gotowej recepty na wyżywienie ludności świata ani na rozwiązanie dramatu głodu".

"Przypomina, że nie wolno być obojętnym wobec tragedii ludzi głodujących i spragnionych. Zachęca, byśmy dali im jeść, byśmy dzielili się chlebem z potrzebującymi. Idąc za Chrystusem bądźmy wrażliwi na ludzką biedę" - dodał papież.