"Ewangelizacja jest podstawą bytu Kościoła" - to fragmenty wystąpienia kardynała Jorge Mario Bergoglio podczas jednej z kongregacji generalnych poprzedzających konklawe. Rękopis przyszłego papieża został za jego zgodą opublikowany przez kardynała Hawany Jaime Ortega y Alamino w wydawanym tam katolickim piśmie "Nowe Słowo" ("PalabraNueva").

Reklama

Występując na kongregacji generalnej poprzedzającej konklawe, ówczesny arcybiskup Buenos Aires powiedział, że papież powinien być człowiekiem, który wychodząc od rozważań dotyczących Jezusa i adoracji Osoby Zbawiciela, wyruszy na peryferie egzystencjalne. Kiedy Kościół zapomina o ewangelizacji - choruje - miał powiedzieć przyszły papież. I wskazać, że przyczyną zła w Kościele jest narcyzm teologiczny.

Kardynał Bergoglio przedstawił kardynałom dwa obrazy współczesnego Kościoła. Wizerunek, według którego Kościół żyje w sobie, z siebie i dla siebie, przeciwstawił obrazowi Kościoła, który ewangelizuje, wychodząc "od siebie".

Po kongregacji o treść wystąpienia poprosił kardynała Bergoglio arcybiskup Hawany. Przyszły papież wręczył mu następnego dnia rękopis, w którym w czterech punktach streścił swoje rozważania. Kardynał Hawany nazwał rękopis szczególnym skarbem Kościoła i nie wykluczył, że wystąpienie kardynała Bergoglio wpłynęło na wynik konklawe.