Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił skargę byłego oficera organów bezpieczeństwa PRL o obniżenie mu należnej emerytury. Podobne skargi złożyło 1627 funkcjonariuszy służb komunistycznej bezpieki. Sędziowie Trybunału jednomyślnie potwierdzili prawo polskich władz do ograniczenia wysokości emerytur byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Skargę uznali za niedopuszczalną.

Reklama

W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że obecne władze nie pozbawiły skarżących środków do życia, a jedynie odebrały im nieuzasadnione finansowe przywileje, przyznane przez komunistyczny reżim. Zdaniem siedmioosobowego składu sędziowskiego, działanie takie miało przywrócić sprawiedliwość w wypłacanych świadczeniach emerytalnych, a także sprawiedliwość w aspekcie moralnym.

Trybunał podkreślił, że skarżący podczas swojej służby pracowali w instytucji łamiącej prawa człowieka, dlatego decyzja o odebraniu im przywilejów była uzasadniona i zgodna prawem uchwalonym przez polski Parlament. Sędziowie odrzucili także zarzut skarżących o nierzetelności procesu. Decyzja Trybunału jest ostateczna.