Rosyjska Duma - izba niższa parlamentu, uchwaliła poprawki do Kodeksu rodzinnego Rosji, zakazujące adopcji rosyjskich dzieci do krajów, które zalegalizowały małżeństwa homoseksualne. Projekt ustawy musi być jeszcze przyjęty w trzecim czytaniu co nastąpi w piątek, zaakceptowany przez Radę Federacji izbę wyższą parlamentu i podpisany przez prezydenta.

Reklama

Władimir Putin wcześniej zapowiedział, że podpisze ustawę .

Tym samym rosyjskie dzieci nie będą mogły być przysposabiane na przykład przez obywateli Francji, gdzie małżeństwa homoseksualne są dozwolone. W roku ubiegłym Francuzi adoptowali w Rosji niemal ćwierć tysiąca dzieci.

Jednocześnie rosyjscy deputowani podczas głosowania nad rządowym projektem wspierania dzieci sierot utrzymali dotychczasową 16-letnią różnicę w wieku między nie będącą w związku małżeńskim osobą adoptującą i adoptowaną. To ma zapobiegać przypadkom pedofilii. Tutaj mogą być jednak odstępstwa od zasady które mają rozstrzygać sądy.

Deputowani postanowili też niemal 8-krotnie - do 100 tysięcy rubli, czyli równowartości 10 tysięcy złotych - zwiększyć jednorazowy zasiłek dla osób adoptujących dzieci inwalidów, starsze niż 7-letnie oraz rodzonych braci i sióstr.