Federacja Rosyjska i jej służby graniczne w dalszym ciągu pozwalają rebeliantom podążającym na Ukrainę na przekraczanie granicy - głosi oświadczenie resortu spraw zagranicznych Ukrainy. Dzieje się to także na punktach granicznych, które Ukraina czasowo zamknęła na granicy ukraińsko-rosyjskiej.

Reklama

Oświadczenie ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych utrzymane jest w zdecydowanym tonie. Głosi ono, iż strona rosyjska otwarcie ignoruje postanowienia porozumień z Ukrainą odnośnie procedur granicznych. W szczególności dotyczy to tych punktów porozumień, które nakładają na obie strony obowiązek kontrolowania przekraczających granicę i niedopuszczania do przerzucania przez nią broni.

W oświadczeniu stwierdza się, iż strona rosyjska nie wypełnia tych zobowiązań, a przez to faktycznie wspiera międzynarodowy terroryzm i pozwala, by przestępcy przerzucali na stronę ukraińską broń oraz bojowników. W oświadczeniu podkreślono także, że nagłośnione w mediach zapewnienia prezydenta Putina o wzmocnieniu kontroli na granicy ukraińsko-rosyjskiej okazują się jedynie pustymi deklaracjami. Według resortu spraw zagranicznych Ukrainy wspólnota międzynarodowa oczekuje od Rosji rzeczywistych działań w tej sprawie, a nie wyłącznie deklaracji.