- Wszystkie mechanizmy sankcyjne, które teraz obowiązują będą obowiązywały - tak wynik dzisiejszej dyskusji na temat Ukrainy skomentował jeden z unijnych dyplomatów. Jak dodał, utrzymanie sankcji zalecali eksperci z unijnej służby działań zewnętrznych, którzy przygotowali raport w sprawie realizacji planu pokojowego na Ukrainie.

Reklama

Ambasadorowie państw członkowskich zgodzili się co do tego, że choć zauważono pewne pozytywne aspekty rozwoju wydarzeń na Wschodzie - jak uwalnianie zakładników, to jednak wciąż niektóre elementy porozumienia podpisanego w Mińsku wymagają odpowiedniego wprowadzenia w życie. Chodzi tu m.in. o monitoring granicy z Rosją.

Unia Europejska wprowadzając ostatnią turę sankcji zapowiedziała, że może je wycofać, zawiesić lub zmienić w całości lub w części w zależności od sytuacji w terenie. Oprócz - najdotkliwszych - restrykcji gospodarczych, Wspólnota nałożyła także sankcje wizowe i finansowe. Na unijnej czarnej liście jest obecnie na 119 osób i 23 firmy.