Na Rossie są też pochowani profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego - między innymi Joachim Lelewel - historyk, nauczyciel Adama Mickiewicza. Znajdują się tam też groby poety Władysława Syrokomli, archeologa Eustachego Tyszkiewicza oraz rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego. Tam też jest pochowany ojciec poety Juliusza Słowackiego, a także jego ojczym, profesor patologii August Becu.

Reklama

Jak co roku na Rossie po zmroku będzie odprawiona msza święta z procesją. Przy Grobie Piłsudskich zostaną złożone wieńce od korpusu dyplomatycznego i od polskich organizacji społecznych.

Wartę honorową będą pełnić członkowie Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.