Reklama

Według MON, dotychczasowy pełnomocnik do spraw utworzenia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO pułkownik Krzysztof Dusza został odwołany przeszło tydzień temu i utracił tym samym dostęp do informacji niejawnych. Dziś nowy pełnomocnik - rzecznik Ministerstwa, Bartłomiej Misiewicz - wprowadził do Centrum jego następcę - nowego p.o. dyrektora pułkownika Roberta Balę. Jak podkreślił, stało się to pokojowo i bez problemu. Żandarmeria Wojskowa ani nikogo nie wyprowadzała, ani niczego nie wyważała - mówił Bartłomiej Misiewicz.

Prokuratura wojskowa rozpoczęła też postępowanie w sprawie jednego z żołnierzy, który nie stawił się w nowym miejscu pracy. Wobec pozostałych pracowników, którzy od tygodnia pozostawali na terenie Centrum, wszczęto postępowania dyscyplinarne.