Komisja oceniła, że Włochy i Grecja wciąż robią zbyt mało jeśli chodzi o identyfikację i rejestrację migrantów, a mechanizm relokacji uchodźców działa zbyt wolno. Ze 160 tysięcy osób rozlokowano dotychczas mniej niż 500. By kontrolować sytuację i ochraniać tych, którzy potrzebują ochrony musimy podejmować trudne decyzje, kierować się odpowiedzialnością i solidarnością, Komisja będzie współpracowała ze wszystkimi krajami członkowskimi, by zapewnić, że zostaną wprowadzone w życie wszystkie decyzje , które razem uzgodniliśmy - mówił unijny komisarz ds. migracji Dmitris Avramopoulos.

Reklama

Według Brukseli należy usprawnić także system zawracania migrantów, którzy nie mają szans na azyl oraz poprawić współpracę z Turcją. Jeśli Turcja nie będzie wypełniała swoich zobowiązań, jeśli Turcja nie będzie robiła tego co do czego się umówiliśmy, opanowanie sytuacji będzie bardzo, bardzo trudne - podkreślał komisarz. Turcja jest krajem tranzytowym i wiemy, że tureckie władze - jeśli naprawdę chcą - są w stanie skutecznie walczyć z przemytnikami ludzi i zatrzymać napływ migrantów - powiedział Avramopoulos. Dodał, że Unia Europejska pomaga Turcji w zmaganiu się z tą bardzo trudną sytuacją i przekaże 3 miliardy euro na przyjmowanie syryjskich uchodźców, którzy są na terenie Turcji.

Przedstawiony dziś przez Komisję pakiet migracyjny będzie omawiany przez przywódców krajów członkowskich podczas przyszłotygodniowego szczytu w Brukseli.