Ponadto prowadzonych jest ok. 1000 stron internetowych i działania w mediach społecznościowych.

Reklama

To kwestia sprawiedliwego podejścia, by ludzie już w swojej ojczyźnie zostali poinformowani o obostrzeniach w austriackim prawie azylowym - powiedziała Mikl-Leitner w Wiedniu. Chodzi o to - podkreśliła - by za pomocą polityki informacyjnej przeciwstawić się dezinformacji szerzonej przez przemytników ludzi.

Kampania ma być z czasem rozszerzona na inne kraje, z których przybywają migranci. Afgańczycy stanowią wśród nich jedną z najliczniejszych grup, ale od kilku tygodni nie są przepuszczani na granicach przez kraje tzw. bałkańskiego szlaku migracyjnego.

Od 19 lutego Austria przyjmuje dziennie 80 osób ubiegających się o azyl; od początku roku średnio każdego dnia było to 250 ludzi. Ogółem pułap osób ubiegających się o azyl został ustalony na 37,5 tys. w tym roku.

W 2015 roku Austria przyjęła 90 tys. migrantów, co odpowiada ponad 1 proc. jej ludności.

Austria, Macedonia, Słowenia, Chorwacja i Serbia uzgodniły między sobą, że będą przepuszczały tylko 580 osób dziennie. Mikl-Leitner powiedziała niedawno, że rząd w Wiedniu nie musiałby podejmować jednostronnych kroków, gdyby Grecja właściwie kontrolowała swe zewnętrzne granice.