O kryzysie migracyjnym papież mówił zwracając się do kierownictwa fundacji Migrantes, pracującej przy włoskim Episkopacie. Koordynuje ona działania związane z przyjmowaniem migrantów przez włoski Kościół.

Zachęcam do dalszego zaangażowania na rzecz przyjmowania i udzielania gościny uchodźcom oraz ich integracji przy uwzględnieniu wzajemnych praw i obowiązków tego, kto przyjmuje i kto jest przyjmowany - oświadczył Franciszek w czasie spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra. Nie zapominajmy, że problem uchodźców i migrantów dzisiaj to największa tragedia po drugiej wojnie światowej - dodał.

W katechezie nawiązał zaś do słów świętego Pawła o ludziach mocnych w wierze. To wyrażenie, jak ocenił papież, choć może się wydać aroganckie, oznacza, że dzięki temu będziemy mieli siłę, by być blisko najsłabszych i najbardziej potrzebujących, pocieszać ich i wzmacniać. Owocem takiego stylu życia nie jest wspólnota, w której niektórzy należą do pierwszej ligi, to znaczy są mocni, a inni do drugiej ligi i są słabi - zastrzegł papież.

Wyjaśnił także: Słowo Boże żywi nadzieję, która przekłada się w konkretny sposób na dzielenie się we wzajemnej służbie. Bo ten, kto jest mocny w cudzysłowie wcześniej czy później doświadcza kruchości i potrzebuje pocieszenia od innych.

Podczas audiencji papież nawiązał też do obchodzonego w środę Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez ONZ 25 lat temu, oraz Międzynarodowego Dnia Lasów, który przypadał we wtorek. Franciszek przypomniał o potrzebie wspólnego zaangażowania na rzecz podnoszenia świadomości o konieczności ochrony wody jako dobra wspólnego.

Zwracając się do Polaków Franciszek powiedział, że Wielki Post wzywa do nawrócenia i pokuty wskazując jako drogę przemiany post, modlitwę i jałmużnę oraz zachęca do rachunku sumienia, pokornego przyznania się do przewinień, wyznania grzechów. Papież przywołał słowa świętego Jana Pawła II: Nauczcie się nazywać białe białym, a czarne czarnym; zło złem, a dobro dobrem. Nauczcie się grzech nazywać grzechem, a nie wyzwoleniem i postępem. W papieskiej audiencji uczestniczyło ponad 15 tysięcy osób.