Unijne źródło dyplomatyczne poinformowało wcześniej dziennikarzy w Brukseli, że fińska prezydencja w UE nie wyklucza zorganizowania jesienią wysłuchania Polski w ramach procedury art. 7 unijnego traktatu. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Reklama

Jest prawdopodobnym, że tej jesieni będziemy mieli jedno wysłuchanie Polski w ramach procedury art. 7 Traktatu o UE, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta – powiedziało wysokiej rangi unijne źródło dyplomatyczne.

O tę sprawę PAP zapytała wysokiego rangą polskiego dyplomatę. Nie chcemy komentować hipotetycznych scenariuszy. Na pewno na poziomie Stałych Przedstawicieli państw przy UE zainteresowanie kwestią kontynuowania dyskusji na temat praworządności jest na poziomie zerowym. Powinniśmy skupić się na aktualnych priorytetach związanych z budowaniem nowej architektury europejskiej, nową Komisją Europejską, na kwestiach związanych z budżetem, rozwiązaniem problemu migracji, na kwestiach środowiskowo-klimatycznych - wskazał dyplomata.