Badania przeprowadzono na zlecenie ortodoksyjnej organizacji żydowskiej Aish. Tylko jedna trzecia ankietowanych uważa, że duże religie, takie jak katolicyzm czy judaizm przetrwają próbę czasu i bedą praktykowane na Wyspach za sto lat.

Reklama

Już teraz czterech na 10 pytanych deklaruje, że nie wybiera żadnej religii. Rabbin Naftali Schiff powiedział, komentując wyniki badań: "Wydaje się jasne, że religia, włączając w to judaizm, staje się nieatrakcyjna dla Brytyjczyków."

Jedyną religią, która notuje zauważalny wzrost wyznawców na Wyspach jest islam. Do 2035 roku liczba brytyjskich muzułmanów może się podwoić i osiągnąć prawie dwa miliony wyznawców - pisze "Daily Telegraph".