W sobotę przypada 75. rocznica powstania ONZ obchodzona pod hasłem "Teraz i po 2020. Razem budujmy naszą przyszłość". 24 października 1945 roku weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych.

Reklama

Z tej okazji Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce i MSZ zorganizowały panel dyskusyjny, w którym wziął udział m.in. szef resortu spraw zagranicznych.

Rau podkreślił, że "ONZ został powołany po tragicznych doświadczeniach, aby uniknąć kolejnego globalnego konfliktu".

- ONZ realizuje cele zrównoważonego rozwoju, działa na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz chroni i promuje prawa człowieka. W każdym z tych filarów Polska realizuje przedsięwzięcia konkretne i wymierne - podkreślił szef MSZ. Mówił m.in. o członkostwie Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, powrocie polskich żołnierzy do pełnienia misji pokojowych ONZ oraz zaangażowaniu Polski w ochronę i promocję praw człowieka.

- Obecnie jako członek Rady Praw Człowieka działamy na rzecz ochrony praw grup najsłabszych - dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Bronimy wolność religii i przekonań. Stajemy w obronie praw obywatelskich na Białorusi i na Krymie - powiedział Rau.

Reklama

Szef MSZ ocenił także, że "pandemia COVID-19 uzmysłowiła nam, że skala i złożoność globalnych problemów wymagają zjednoczenia społeczności międzynarodowej i skoordynowanych działań". - Wierzymy, że przy zaangażowaniu ONZ wypracujemy adekwatne rozwiązania dostępne dla wszystkich, niezależnie od krajów pochodzenia, przekonań i poziomu zamożności - stwierdził.

Zdaniem Raua "w interesie Polski jest utrzymanie i wzrost autorytetu ONZ i rozwój stosunków międzynarodowych w oparciu o zasady Karty Narodów Zjednoczonych". - Rola ONZ jest niekwestionowana i nie ma dla tej organizacji realnej alternatywy - podkreślił.

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w wyniku wejścia w życie podpisanej 26 czerwca 1945 r. w San Francisco Karty Narodów Zjednoczonych, jako następczyni Ligi Narodów. Jej głównym celem jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka.