Pucz to efekt niezgody wojska na wyniki listopadowych wyborów parlamentarnych, które zdecydowanie wygrała Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD), kierowana przez pokojową noblistkę Aung San Suu Kyi.
Reklama