W raporcie ogłoszonym 18 marca podkreślono, że w latach 1975-2018 ponad 200 sprawców dopuściło się nadużyć seksualnych wobec co najmniej 314 nieletnich.

Reklama

Arcybiskup Hamburga Stefan Hesse został wskazany w raporcie jako jedna z osób, które zaniedbały swoje obowiązki. Po jego publikacji złożył rezygnację.

W sprawozdaniu sporządzonym dla archidiecezji kolońskiej wymieniono 75 przypadków, w których ośmiu wysokich rangą duchownych - w tym abp Hesse - zaniedbało swoje obowiązki w związku ze sprawami nadużyć seksualnych i je tuszowało.

Komunikat archidiecezji w Hamburgu

W ogłoszonym w poniedziałek komunikacie archidiecezji w Hamburgu o decyzji papieża wyjaśniono, że na czas jego przerwy w pracy obowiązki przejmie wikariusz generalny ksiądz Ansgar Thim.

Arcybiskup Kolonii kardynał Rainer Maria Woelki bezpośrednio po prezentacji raportu zwolnił ze stanowiska swojego biskupa pomocniczego Dominikusa Schwaderlappa oraz szefa sądu arcybiskupiego Guentera Assenmachera z powodu naruszenia obowiązków służbowych.