Jedna dotyczy arcybiskupa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głodzia - Stolica Apostolska wydałanakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, a także zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach religijnych na terenie archidiecezji gdańskiej.

Reklama

Druga z kolei biskupa Edwarda Janiaka. W tym przypadku mowa jest o nakazie zamieszkania poza archidiecezją kaliską i zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach religijnych na terenie archidiecezji kaliskiej.

Decyzja Stolicy Apostolskiej ws. arcybiskupa Głodzia

Działając na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka "Vos estis lux mundi", Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głodzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją – brzmi komunikat nuncjatury apostolskiej w Polsce.

Nuncjatura przekazała, że w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do abpa Głodzia nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub w spotkaniach świeckich w archidiecezji gdańskiej i nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Decyzja Stolicy Apostolskiej ws. biskupa Janiaka

Nuncjatura apostolska w Polsce w opublikowanym w poniedziałek komunikacie przekazała, że Stolica Apostolska zakończyła dochodzenie w sprawie bpa Edwarda Janiaka.

Działając na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka "Vos estis lux mundi", Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Edwarda Janiaka w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezją – brzmi komunikat nuncjatury.

W wyniku zakończonego dochodzenia – jak czytamy – Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego nakaz zamieszkania poza diecezją kaliską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie diecezji kaliskiej oraz nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.