Pelosi, składająca wizytę we Włoszech, uczestniczyła w mszy w Watykanie z okazji uroczystości Świętych Piotra i Pawła.

Reklama

Komunię przyjęła nie od papieża Franciszka, ale od jednego z księży.

Popiera prawo do aborcji

Ansa zaznacza, że nie jest jasne, czy kapłan ten wiedział, kim jest osoba, która przed nim stanęła.

Reklama

Arcybiskup Cordileone ogłosił zakaz komunii dla Nancy Pelosi w liście do wiernych z 20 maja. Zarzucił jej "wywoływanie zgorszenia" i ocenił, że wystawia ona "swoją duszę na niebezpieczeństwo". Zarządził, że zakaz będzie obowiązywał, póki nie wyrzeknie się ona publicznie swego poparcia dla prawa do aborcji oraz nie otrzyma rozgrzeszenia podczas spowiedzi.