W ramach projektu Euroskopia w dziewięciu państwach Unii Europejskiej - Austrii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Holandii, Polsce, Portugalii oraz Hiszpanii, przeprowadzone zostało badanie dotyczące pomocy udzielanej Ukrainie przez państwa Unii Europejskiej.

Reklama

Jak przekazał IBRiS - jeden z realizatorów międzynarodowego badania, społeczeństwa Unii Europejskiej zapytane o to, który kraj UE najbardziej pomógł ukraińskim uchodźcom najczęściej wskazywały Polskę - 29 proc. Drugim najczęściej wskazywanym państwem były Niemcy (13,4 proc.), a podium zamykają Włochy z 11,2 proc.

Z drugiej strony państwami, które badani najrzadziej wskazywali były Cypr, Dania, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowacja oraz Słowenia. Każde z tych państw wskazało 0,2 proc. ankietowanych.

Największy procent głosów obywateli większości państw - Austrii, Francji, Grecji, Portugalii oraz Hiszpanii zdobywała odpowiedź "nie wiem/trudno odpowiedź". Średnio, prawie co trzeci pytany Europejczyk nie potrafił udzielić odpowiedzi na zadane podczas badania pytanie (31,4 proc.).

Reklama

"Najbardziej pozytywna kampania"

"Polska pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy może być uznana za najbardziej pozytywną kampanię międzynarodową, jaką Polska przeprowadziła od upadku komunizmu. Jest tym bardziej doceniana przez zachodnie społeczeństwa, ponieważ jej twórcami byli zwykli Polacy, którzy nie potrzebowali koordynacji władz krajowych, aby zapewnić uchodźcom schronienie i pożywienie" - podsumował cytowany w komunikacie Marcin Duma, prezes IBRiS.

Postawa Polaków wzbudziła najwięcej uznania wśród Holendrów (42,1 proc.), Włochów (39,1 proc.), Greków (36,9 proc.), Portugalczyków (36,3 proc.) oraz Francuzów (29,7 proc.). Także sami Polacy w większości (78,7 proc.) ocenili, że to właśnie oni najbardziej pomogli uchodźcom z Ukrainy.

Reklama

Badani często wskazywali swoje państwo

Badani często typowali państwo swojego obywatelstwa jako to, które w największym stopniu udziela pomocy Ukrainie. W Austrii był to trzeci wynik - 12,5 proc., we Francji drugi - 18,2 proc., a w Niemczech pierwszy - 34,5 proc.

Także 13,8 proc. Włochów wskazywało na swoje państwo jako lidera pomocy oraz 11,1 proc. Hiszpanów oceniło, że to ich kraj jest liderem pomocy.

- Interesującym zjawiskiem jest to, że w każdym z badanych państw odsetek wskazań na samych siebie jest zdecydowanie wyższy niż europejska średnia wskazań na to państwo. Widać zatem, że rządy krajów unijnych nie próżnowały w komunikacji pomocy Ukrainie, skierowanej do swoich obywateli, a dokładniej rzecz ujmując - do swoich wyborców - skomentował Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie zostało przeprowadzone w 9 państwach Unii Europejskiej na przełomie listopada i grudnia 2022 roku. Próby składały się z 1000 pełnoletnich obywateli (łącznie przeprowadzono 9000 wywiadów) i były przeprowadzone metodą CATI/CAWI. Państwa, w których zostało przeprowadzone są zamieszkiwane przez 75 proc. unijnej populacji. Partnerami projektu Euroskopia są: Sigma Dos (Hiszpania), SWG (Włochy), Opinion Way (Francja), Insa-Consulere GmbH (Niemcy i Austria), Prorata (Grecja), I&O Research (Niderlandy), Pitagorica (Portugalia).

Aleksandra Kiełczykowska