W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że o Marjinkę walczono od 2014 roku. Miasto, które zostało w dużej mierze zniszczone w wyniku wymiany ognia artyleryjskiego, ma istotne znaczenie ze względu kontrolę nad przedmieściami Doniecka i kluczową drogą wiodącą m.in. w kierunku Zaporoża.

Reklama

"Rosja osiąga niewielkie sukcesy"

"Rosja nadal nadaje wysoki priorytet wzmacnianiu operacji w szerszym sektorze donieckim, w tym w rejonie Marjinki i Awdijiwki, przeznaczając (na ten cel) znaczące środki, lecz osiągając niewielkie sukcesy" - oceniono.